Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Affald og miljøfarlige stoffer - Vilkår

RSS

Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Du skal som kommunal sagsbehandler sørge for, at vilkårene i forhold til oplagene skal supplere og ikke overlappe de eksisterende generelle bestemmelser. Generelt skal vilkår om oplag af miljøfarlige stoffer i kontrollerbart omfang forebygge uheld og sikre mod, at spild forurener jorden m.m.

Vilkår om beredskabsplan skal sikre, at eventuelle uheld håndteres effektivt, hurtigt og kompetent.

Retsgrundlag

Husdyrgodkendelseslovens § 27:

§ 27. En tilladelse efter § 10 og en godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 skal indeholde vilkår, der sikrer, at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde, at kravene i § 19 opfyldes.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 13:

§ 13. En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-26, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes og skal fastsætte følgende:
...
10) Håndtering og opbevaring af affald.
...
12) Hvordan husdyrbruget skal forholde sig i unormale driftssituationer.
13) Husdyrbrugets indretning og drift for at sikre, at husdyrbruget ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld.

Vil du vide mere?

Klik til Affald og miljøfarlige stoffer - Vurdering

Version 2.0 - 14. januar 2011