Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Miljøgodkendelse

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 18/03/2017 12:14I dette afsnit kan du få vejledning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 11 og § 12.

Emnerne i afsnittet følger strukturen i IT-ansøgningssystemet og sagsbehandlermodulet på husdyrgodkendelse.dk.

Ejer- og driftsforhold

Under Ejer- og driftsforhold skal kommunen tjekke, at ansøger har oplyst korrekt navn og adresse m.v.

Godkendelsens omfang

Godkendelsens omfang omfatter en beskrivelse af hvilke dele projektet omfatter, om det er en tillægsgodkendelse og hvilke biaktiviteter, der er tilknyttet anlægget.

Offentlighed og høring

Offentlighed og høring omfatter offentlighedsreglerne og kravene til ikke-teknisk resumé.

Klagevejledning

Klagevejledning omfatter reglerne om hvem der er klageberettigede m.m.

Dyrehold og management

Dyrehold og management omfatter redegørelse for besætningsstørrelse og sammensætning og drift af husdyrbruget.

Lokalisering

Lokalisering og afstandskrav omfatter en redegørelse for det husdyrbrugets landskabsmæssige påvirkning og placering.

Energi- og vandforbrug

Energi- og vandforbrug omfatter en redegørelse for tiltag til begrænsning af energi- og vandforbrug, som indgår som en del af miljøgodkendelsen.

Gener

Gener omfatter redegørelser for hvilke gener, husdyrbruget kan give anledning til for naboer og andre omboende.

Forurening

Forurening omfatter redegørelser for hvilken forurening, husdyrbruget kan give anledning til.


Version 2.0 - 14. januar 2011