Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Ammoniaktab - Vurdering

Sammenlign side versioner# Titel Gemt d. Gemt af Kommentar  
Nuværende Ammoniaktab - Vurdering 22/09/2015 07:54 andpe Opdateringer af teksten om hvilke normtal, der bruges ved fastsættelsen af ammoniakreduktionskravet, så teksten stemmer med den nyeste husdyrgodkendelsesbekendtgørelse.
17 Ammoniaktab - Vurdering 23/02/2015 14:32 maesa Opdatering af vejledning iht. BEK nr 1283 af 08/12/2014
16 Ammoniaktab - Vurdering 11/03/2014 14:35 andpe Rettelse af links pga. ændring af Miljøstyrelsens hjemmeside.
15 Ammoniaktab - Vurdering 09/12/2013 09:43 maesa Korrekturændring
14 Ammoniaktab - Vurdering 09/12/2013 09:36 maesa Korrekturændring
13 Ammoniaktab - Vurdering 09/12/2013 09:35 maesa Korrekturændring
12 Ammoniaktab - Vurdering 01/11/2013 14:52 andpe Opdatering pga. indarbejdelse af vejledning om BAT i wiki-husdyrvejledningen, samt §-numre i BEK 1172 og korrekturændringer.
11 Ammoniaktab - Vurdering 04/07/2013 22:18 andpe Vedligeholdelse og overvågning af begrænsende foranstaltninger.
10 Ammoniaktab - Vurdering 28/06/2013 11:40 andpe Korrekturændring.
9 Ammoniaktab - Vurdering 24/06/2013 08:55 maesa
8 Ammoniaktab - Vurdering 24/06/2013 08:53 maesa Anbefalede krav til minkfarme som følge af VERA-tests af udmugningshyppighed
7 Ammoniaktab - Vurdering 30/10/2012 18:45 andpe Teknisk ændring. Rettelse af link.
6 Ammoniaktab - Vurdering 30/10/2012 18:35 andpe Opdatering til ansøgninger, som skal behandles efter ændringerne i husdyrgodkendelsesloven pr. 15. marts 2011.
5 Ammoniaktab - Vurdering 16/09/2011 14:47 andpe Korrekturændring
4 Ammoniaktab - Vurdering 13/01/2011 16:55 andpe
3 Ammoniaktab - Vurdering 30/08/2011 17:01 andpe Bemærkning om at afsnittet endnu ikke er opdateret til ansøgninger, som er indsendt efter 10. april 2011, og som derfor skal behandles efter reglerne i ændringsbekendtgørelse nr. 291 af 06/04/2011
2 Ammoniaktab - Vurdering 13/01/2011 16:55 andpe
1 Ammoniaktab - Vurdering 10/09/2010 14:55 hegth
0 Ammoniaktab - Vurdering 07/07/2010 16:55 pehsc

Version 2.0 - 14. januar 2011