Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Nitrat (overfladevand) - Vilkar

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 25/02/2012 13:36


Vilkår om virkemidler

Hvis ansøger har valgt at bruge et standardsædskifte som virkemiddel (dvs. at sædskiftet i ansøgt drift er et andet end referencesædskiftet i nudrift), skal der stilles vilkår om, at der ikke må anvendes et sædskifte med et større udvaskningsindeks end det valgte sædskifte. Sædskifternes udvaskningsindeks ses i notatet om standardsædskifter og referencesædskifter. Ændret sædskifte kan anvendes på enten bedriftsniveau eller markniveau. I ansøgningssystemet kan ansøger vælge et standardsædskifte for hver enkelt mark. Der skal stilles vilkår om hvert af de standardsædskifter, der er valgt på bedriften. Vilkår stilles samlet for alle marker, hvor det samme standardsædskifte er valgt. Der skal desuden stilles vilkår om dokumentation for anvendt sædskifte.

Hvis ansøger har valgt at bruge flere efterafgrøder som virkemiddel, skal der stilles vilkår om, hvor stor en andel flere efterafgrøder, der skal være på bedriften. Som udgangspunkt anvendes flere efterafgrøder på bedriftsniveau, fordi det generelle krav om efterafgrøder skal overholdes på bedriftsniveau, og Plantedirektoratets kontrol af overholdelsen vha. gødningsregnskaberne derfor sker på bedriftsniveau. Hvis ansøger har valgt flere efterafgrøder på markniveau, skal det sikres med vilkår, at det kan kontrolleres, at der udlægges den krævede mængde efterafgrøder på de pågældende marker hvert år, i modsætning til når kravet skal overholdes på bedriftsniveau, hvor efterafgrøderne ikke nødvendigvis placeres samme sted hvert år.

Hvis ansøger har valgt nedsat kvælstofnorm, skal der fastsættes vilkår om den reducerede kvælstofnorm for hele bedriften. Kontrollen sker vha. gødningsregnskabet, og det vil derfor være umuligt at kontrollere en kvælstofnorm på markniveau.

Læs mere om virkemidlerne her.

Version 2.0 - 14. januar 2011