Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Ændringer i husdyrgødningsbekendtgørelsen 1. august 2012

RSS
Den 1. august 2012 trådte en ny husdyrgødningsbekendtgørelse (nr. 764 af 28/06/2012) i kraft. Bekendtgørelsen erstattede den tidligere husdyrgødningsbekendtgørelse af 19. december 2006 med senere ændringer.

Bekendtgørelsen er senere erstattet af bekendtgørelse nr. 915 af 27/06/2013 der trådte i kraft 1. august 2013.

I dette afsnit gennemgås imidlertid de væsentligste af de ændringer, der blev foretaget gennem bekendtgørelse nr. 764 af 28/06/2012. Ændringerne blev bl.a. foretaget som opfølgning på EU-Kommissionens præåbningsskrivelse vedrørende nitratdirektivet.

Husdyrgødningsbekendtgørelse nr. 915 af 27/06/2013

Husdyrgødningsbekendtgørelse nr. 764 af 28/06/2012

Husdyrgødningsbekendtgørelse nr. 1695 af 19/12/2006

Version 2.0 - 14. januar 2011