Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind


Sådan gør du

I notatet "Oversigt af anmeldeordninger" kan du få vejledning om, hvordan kommunen skal behandle anmeldelser om følgende:
  • Ensilageplads eller ensilagesilo
  • Opbevaringsanlæg til husdyrgødning
  • Udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd
  • Skift i dyretype
  • Udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Du kan få vejledning om anmeldelse af arealer i notatet om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Retsgrundlag

Vil du vide mere?

Hvordan skal lugtkravene overholdes ved anmeldelse af skift i dyretype?

Læs notat om lugtemission ved anmeldelse af skift i dyretype.

Version 2.0 - 14. januar 2011