Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Eksempel 1. Ansøgningstidspunktet

RSS


På husdyrgodkendelsesområdet er det typiske, at nye regler gælder fra ansøgningstidspunktet. F.eks. kan følgende formulering være anvendt:

”Kommunalbestyrelsen og Natur- og Miljøklagenævnet behandler sager efter de hidtil gældende regler, når anmeldelsen eller ansøgningen om tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug er modtaget af kommunalbestyrelsen før den 15. november 2013.”

Version 2.0 - 14. januar 2011