Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Affald og miljøfarlige stoffer - Ansøgning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 31/05/2010 11:54


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Du skal som ansøger redegøre for hvordan du håndterer affald og miljøfarlige stoffer, der kan give anledning til gener og forurening fra anlægget.


Retsgrundlag

Regler om oplysninger i husdyrgodkendelser om affald og miljøfarligestoffer: Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §5, stk. 2 jf. bilag 2 punkt I36-39.

De generelle regler for håndtering af affald og miljøfarlige stoffer findes i:
Affaldsbekendtgørelsen og kommunale affaldsregulativer
OlietanksbekendtgørelsenOlietanksbekendtgørelsen.
Risikobestemmelserne
Kemikalieloven
Veterinærreglerne for opbevaring af døde dyr findes i Vejledning til bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr


Vil du vide mere?

Klik her for vil du vide mere afsnittet under Affald og miljøfarlige stoffer - Vurdering.

Version 2.0 - 14. januar 2011