Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Ammoniak fra udbringning - Vilkår

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nuværende version


Page Revision: 13/01/2011 16:45


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Skærpelse af de generelle regler kan ske ved yderligere krav inden for en vis afstand af naturarealet. Kravene kan være nedfældning af gylle, tidligere nedbringning end efter de generelle regler, eller ingen udbringning af husdyrgødning. Hvis der stilles krav om at der ikke må udbringes husdyrgødning på et større areal, bør arealet ikke medregnes i harmoniarealet. I modsat fald vil det give et forkert billede af det reelle dyretryk.

Vilkår om nedfældning kan kun stilles, hvis ansøger har de tekniske muligheder for at imødekomme dem. Vilkår om ingen udbringning kan kun bruges, når ansøger har andre muligheder for at udbringe husdyrgødningen, fordi arealet udgår af harmoniarealet.

Retsgrundlag

Vil du vide mere?

Eventuelle vilkår i relation til BAT: Såfremt det er relevant at stille vilkår i relation til ammoniakemissionen ved udbringning af husdyrgødning begrundet i BAT, må du kun stille vilkår til den teknik eller teknologi, som ansøger vælger til opfyldelse af den af kommunen fastlagte emissionsgrænseværdi for ammoniakemission. Vilkårene skal rette sig mod indretning, drift og egenkontrol.

Version 2.0 - 14. januar 2011