Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Anmeldeordninger

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 03/04/2013 11:52Under Anmeldeordninger vejledes om husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens anmeldeordninger. Der er i alt 12 anmeldeordninger, men der er dog endnu ikke udarbejdet vejledning for alle ordningerne, og for nogle af ordningerne er vejledningen endnu ikke opdateret i henhold til ændringsbekendtgørelse nr. 1036 af 5/11/2012. Vejledning om hver enkelt ordning vil blive offentliggjort løbende.

Fælles procedurer for anmeldesager efter §§ 19 a - k

Procedurereglerne i dette afsnit gælder for kommunens sagsbehandling af anmeldelser efter alle husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens anmeldeordninger dog med undtagelse af anmeldelse af arealer efter § 15 og anmeldelse af byggeri efter § 19.

Udskiftning af arealer § 15

Udskiftning af udbringningsarealerne eller inddragelse af nye udbringningsarealer, når der i forvejen er tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11, 12 eller 16.

Forskellige anlæg § 19

Etablering, udvidelse eller ændring af halmlade, maskinhal, malkeanlæg, malkestalde, kornlagre eller foderlagre, uden der i øvrigt ændres i staldindretningen på eksisterende husdyrbrug.
[Endnu ikke udarbejdet]

Ensilageplads eller ensilagesilo § 19 a

Etablering, udvidelse eller ændring af ensilagepladser eller ensilagesiloer på højst 3000 m2.
[Endnu ikke opdateret]

Opbevaringsanlæg til husdyrgødning § 19 b

Etablering, udvidelse eller ændring af opbevaringsanlæg til husdyrgødning. Anmeldeordningen gælder for anlæg til fast gødning med en kapacitet på højst 100 DE og anlæg til flydende gødning med en kapacitet på højst 4000 m3.
[Endnu ikke opdateret]

Dyrevelfærd § 19 c

Udvidelse af stalde for at kunne overholde nye krav om dyrevelfærd.
[Endnu ikke opdateret]

Skift mellem dyretyper § 19 d

Skift mellem dyretyper eller ændring til en anden produktionsform inden for samme dyretype.
[Endnu ikke opdateret]

Produktionstilpasning (Uden § 10, 11 eller 12) § 19 f

Emissionsorienteret produktionstilpasning ved udvidelse i eksisterende stalde på husdyrbrug, der ikke har en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12.


Produktionstilpasning (Med § 10, 11 eller 12) § 19 g

Emissionsorienteret produktionstilpasning ved udvidelse i eksisterende stalde på husdyrbrug, der har en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12.
[Endnu ikke udarbejdet]

Miljøeffektive teknologier eller teknikker § 19 h

Afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker på eksisterende husdyrbrug, som har en godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 11 eller 12.
[Endnu ikke udarbejdet]

Naturafgræsning - Opstaldning en del af året § 19 i

Afgræsningsdyrehold, der er opstaldet en del af året.
[Endnu ikke udarbejdet]

Naturafgræsning - Udegående hele året § 19 j

Afgræsningsdyrehold, der går ude hele året uden brug af staldanlæg, læskure eller lignende.
[Endnu ikke udarbejdet]

Økologi § 19 k

Ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin.
[Endnu ikke udarbejdet]

Version 2.0 - 14. januar 2011