Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Nitrat-Grundvand-Vilkår

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nuværende version


Page Revision: 06/07/2010 10:57Sådan gør du

Hvis ansøger har valgt at bruge et standardsædskifte som virkemiddel til at begrænse nitratudvaskningen (dvs. at sædskiftet i ansøgt drift er et andet end referencesædskiftet i nuddrift), skal du som kommunal sagsbehandler fastsætte vilkår om, at der ikke må anvendes et sædskifte med et større udvaskningsindeks end det valgte sædskifte. Sædskifternes udvaskningsindeks ses i notatet om standardsædskifter og referencesædskifter.

Sædskifte som virkemiddel kan målrettes de udbringningsarealer, der ligger i et nitratfølsomt område, ved at ansøger vælger et særligt delsædskifte på disse arealer. Der skal i så fald stilles vilkår om hvert af de standardsædskifter, der er valgt på bedriften. Der skal desuden stilles vilkår om dokumetation for anvendt sædskifte.

Hvis ansøger har valgt at bruge flere efterafgrøder som virkemiddel til at begrænse nitratudvaskningen, skal kommunen fastsætte hvor stor en andel flere efterafgrøder, der skal være på bedriften . Hvis der er valgt flere forskellige standardsædskifter inden for bedriften, kan der vælges forskellige procentandel ekstra efterafgrøder inden for hvert af disse sædskifter. De ekstra efterafgrøder kan herved målrettes de udbringningsarealer, der ligger i et nitratfølsomt område. Der er ikke nødvendigvis behov for ekstra efterafgrøder i alle de forskellige standardsædskifter.

Retsgrundlag

Vil du vide mere?

Dokumentation for overholdelse af vilkår

Vilkår med tilknytning til nitratudvaskning vil kunne dokumenteres med oplysninger fra gødningsregnskaberne.

Version 2.0 - 14. januar 2011