Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Spildevand - Ansøgning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 30/05/2010 19:52


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Du skal som ansøger redegøre for husdyrbrugets spildevandsforhold i før og eftersituationen og for eventuelle rensningstiltag.

Retsgrundlag

Godkendelsesbekendtgørelsens §5, stk. 2 jf. bilag 2 punkt C10, F22 og H31. Spildevand der afledes offentligt eller privat fællessystem eller som udledes direkte til dræn eller vandløb reguleres efter kap. 4 i Miljøbeskyttelsesloven.

Vil du vide mere?

By- og landskabsstyrelsens hjemmeside om spildevand

Version 2.0 - 14. januar 2011