Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Søgemaskine

Her kan du søge i siderne i dette namespace og i filer.
Note: du vil kun se resultater for sider og filer du har rettigheder til at læse.I kategorier


This search, performed through 14,61 MB (323 documents, 10817 words), completed in 0,2 seconds and yielded 30 results.

§ 30 Produktionstilpasning - Uden § 10, 11 eller 12 — 7,9%

{TabSection:Anmeldelse} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 30, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger,

§ 28 Udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd — 7,3%

{TabSection:Anmeldelse} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 28, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives

§ 26 Ensilageplads eller -silo — 6,4%

{TabSection:Anmeldelse} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 26, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der

§ 29 Skift mellem dyretyper — 6,4%

{TabSection:Anmeldelse} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 29, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det,

§ 31 Produktionstilpasning - Med § 10, 11 eller 12 — 6,0%

{TOCRSS} {ParagraphSelector} {TabSection:Anmeldelse} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 31, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det,

§ 27 Opbevaringsanlæg til husdyrgødning — 5,6%

{TabSection:Anmeldelse} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 27, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at

§ 32 - Miljøeffektive teknologier eller teknikker — 5,2%

{TOCRSS} {ParagraphSelector} {TabSection:Anmeldelse} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 32, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det,

§ 33 Naturafgræsning - Opstaldning en del af året — 4,8%

{TOCRSS} {ParagraphSelector} {TabSection:Anmeldelse} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 33, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det,

§ 35 Økologi — 4,6%

{TOCRSS} {ParagraphSelector} {TabSection:Anmeldelse} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 35, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det,

§ 34 Naturafgræsning - Udegående hele året — 3,3%

{TabSection:Anmeldelse} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jun 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 34, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysn

Godkendelsespligt — 2,5%

[...] 11, 12 eller 16. Vilkår om miljøpåvirkning fra udbringningsarealerne i eksisterende tilladelser og godkendelser bortfalder uden videre 1. august 2017. Det samme gælder for § 16-godkendelser (arealgodkendelser) i deres helhed. Læs mere om fjernelse af krav om anmeldelse af arealudskiftning og bortfald af arealvilkår 1. august 2017 i afsnittet "Ny husdyrregulering" . Ved udskiftning af udbringningsarealer eller tilføjelse af nye udbringningsarealer kan der dog være fastlagt krav om anmeldelse i anden lovgivning, f.eks. naturbeskyttelseslovens

Anmeldelse af anlæg eller dyrehold — 1,7%

[...] ændringer, som er indført med den seneste ændring af bekendtgørelsen (BEK nr 1324 af 15/11/2016). Krav om anmeldelse Husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 35-36 Inden etablering, udvidelse eller ændring af de i §§ 4-24 omhandlede anlæg eller af dyrehold inden for disse anlæg, skal der indgives anmeldelse til kommunen. Anmeldelsens indhold Anmeldelse af anlæg og/eller dyrehold skal indeholde angivelse af anlæggets placering i forhold til: Vandindvindingsanlæg Vandløb (herunder dræn), søer over 100 m 2 og kystvande [...]

Anmeldelse af skift i dyretype — 1,5%

[...] nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive [...]

Anmeldelse — 1,5%

Sådan gør du Det anbefales, at du bruger disse skemaer til anmeldelse efter § 19 a - f. Ensilageplads eller ensilagesilo Opbevaringsanlæg til husdyrgødning Udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd Skift i dyretype Udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde Herved tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Det er dog frivilligt at bruge skemaerne. Hvis du ikke ønsker at bruge dem, skal du ved anmeldelse oplyse, [...]

Miljøeffektive teknologier eller teknikker-Anmeldelse — 1,4%

[...] nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive [...]

Emissionsorienteret produktionstilpasning § 33 - Anmeldelse — 1,4%

[...] nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive [...]

Økologi § 37 - Anmeldelse — 1,4%

[...] nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive [...]

Anmeldelse af ensilageplads eller ensilagesilo — 1,4%

[...] nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive [...]

Naturafgræsning § 36 - Anmeldelse — 1,4%

[...] nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive [...]

Naturafgræsning § 35 -Anmeldelse — 1,4%

[...] nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive [...]

Anmeldelse af produktionstilpasning - Uden § 10, 11 eller 12 — 1,4%

[...] nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive [...]

Anmeldelse af opbevaringsanlæg til husdyrgødning — 1,4%

[...] nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive [...]

Anmeldelse af udvidelse af stalde pga dyrevelfærd — 1,4%

[...] nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”. Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive [...]

Fælles procedurer for anmeldesager efter §§ 26-37 — 1,2%

[...] af anmeldelser efter alle husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens anmeldeordninger dog med undtagelse af anmeldelse af byggeri efter § 25. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 36 og 37 Sådan gør du Når du som kommunal sagsbehandler modtager en anmeldelse efter reglerne om anmeldeordningerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 7, skal du kvittere for modtagelsen. Hvis husdyrbruget har en verserende ansøgning efter §§ 10, 11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven, skal du stille sagsbehandlingen af ansøgningen i bero. Hvis anmeldelsen [...]

Godkendelsespligt - Ansøgning — 1,0%

[...] tilladelse eller godkendelse. Hvis du vil modtage husdyrgødning fra en anden bedrift Der kræves ikke anmeldelse til kommunen for at modtage husdyrgødning fra en anden bedrift, og arealer til udbringning af husdyrgødning er ikke omfattet af krav om godkendelse. Hvis du kun ønsker at ændre i udbringningsarealerne Hvis du vil udskifte udbringningsarealer eller tilføje nye udbringningsarealer kræves der ikke anmeldelse til kommunen, og arealer til udbringning af husdyrgødning er ikke omfattet af krav om godkendelse. Dette gælder også selv om [...]

Introduktion til ny husdyrregulering — 1,0%

[...] Landbrugspakkens hovedformål om at målrette og forenkle husdyrreguleringen. I dette afsnit af Miljøstyrelsens husdyrvejledning gives en introduktion til den nye husdyrregulering. De nye regler træder som hovedregel i kraft 1. august 2017 . Enkelte regelændringer er dog trådt i kraft allerede 2. marts 2017. For mere uddybende information henvises til Folketingets behandling af lovforslaget , og særligt til bemærkningerne til lovforslaget som fremsat (fra side 12 i dokumentet). Mere baggrundsinformation om lovændringen, bl.a. faglige rapporter, kan findes på Miljøstyrelsens side [...]

Alarmer og beholderbarrierer — 1,0%

[...] opbevaring af husdyrgødning, skal alarmen monteres, inden der fyldes husdyrgødning i beholderen. Regler om anmeldelse og tilladelse eller godkendelse Regler om tilladelse efter byggelovgivningen En beholderbarriere i form af en jordvold vil ikke falde ind under byggelovens bebyggelsesbegreb, og etableringen af en jordvold vil derfor hverken forudsætte en forudgående anmeldelse eller tilladelse efter byggelovgivningen. En barriere opført i samme materiale som en gyllebeholder vil derimod i henhold til byggelovens § 2, stk. 2, umiddelbart være [...]

Vurdering af ensilageplads eller ensilagesilo — 0,8%

[...] ske etablering, udvidelse eller ændring af en ensilageplads eller ensilagesilo på et husdyrbrug efter anmeldelse til kommunen, når følgende betingelser er opfyldt: Størrelsen af etableringen, udvidelsen eller ændringen af pladsen eller siloen i sig selv overstiger ikke 3.000 m 2 eksklusiv vejarealer og kantbelægninger. Byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af den pågældende bedrift som landbrugsbedrift. Byggeriet placeres i umiddelbar tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer på den ejendom, hvor byggeriet opføres . Ensilagepladsen etableres i sædvanlige [...]

Godkendelsespligt - Vurdering — 0,8%

[...] husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens anmeldeordninger eller om projektet kan gennemføres uden hverken godkendelse/tilladelse eller anmeldelse. Udstedelse af miljøgodkendelse er (delvist) brugerbetalt virksomhed, hvorfor ansøger skal vejledes, hvis der slet ikke behøves en godkendelse til det ansøgte. Hvis der kun søges om byggeri eller udvidelse/ændring af dyrehold, der er omfattet af en af anmeldeordningerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, skal ansøgningen behandles efter reglerne herom. For at bruge anmeldeordningerne skal en række betingelser være opfyldt. Hvis betingelserne er opfyldt, har [...]

Vurdering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning — 0,8%

[...] etablering, udvidelse eller ændring af et opbevaringsanlæg til husdyrgødning på et husdyrbrug efter anmeldelse til kommunen, når følgende betingelser er opfyldt: Kapaciteten af udvidelsen eller ændringen af gødningsopbevaringsanlægget, eller af det gødningsopbevaringsanlæg, der etableres, overstiger ikke i sig selv henholdsvis 100 dyreenheder for fast gødning eller 4.000 m 3 for flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand. Byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af den pågældende bedrift som landbrugsbedrift. Byggeriet placeres i umiddelbar tilknytning [...]

Version 2.0 - 14. januar 2011