Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens § 39 kan Miljøstyrelsen godkende, at der i landbrugets byggeblade fastsættes nærmere angivne driftsforskrifter, der fraviger kravene i §§ 3-34.

Se byggebladene på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Version 2.0 - 14. januar 2011