Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Godkendelsens omfang

RSS

Projektets omfang

Inden den indholdsmæssige del af en miljøgodkendelse (eller en tilladelse) udformes, skal der tages stilling til, om det ansøgte svarer til det, der efter reglerne skal godkendes samlet.

Tidligere godkendelser

Foreligger der tidligere godkendelser, skal der tages stilling til disse ved ny ansøgning.

Biaktiviteter

Husdyrgodkendelsesloven finder primært anvendelse på drifts- og accessoriske bygninger til husdyrproduktion. På ejendomme, der anvendes til husdyrproduktion, kan der dog også udøves andre aktiviteter.

Husdyrbrugets ophør

Der kan udarbejdes en plan for, hvad der skal ske ved husdyrbruges ophør.

Version 2.0 - 14. januar 2011