Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Forskelligt

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nuværende version


Page Revision: 10/03/2014 14:30Dette afsnit indeholder vejledning, som ikke hører under wiki-husdyrvejledningens øvrige afsnit.

Tilføjelsen af vejledning om andre emner end godkendelser og anmeldelse foretages gradvist, så der i en periode vil findes vejledning om andre emner end godkendelser og anmeldelser både her i wiki-vejledningen og på Miljøstyrelsens hjemmeside om landbrug.

Kontinuitetsbrud

I dette afsnit kan du få vejledning om, hvordan det vurderes, om der er sket kontinuitetsbrud i produktionen på et husdyrbrug, og om der hermed er sket helt eller delvist bortfald af produktionsretten.

Sanktionering af overproduktion

I dette afsnit beskrives, hvordan kommunen indstiller til politiet og hvilke sanktioner, der skal tages i brug over for en konstateret overproduktion.

Version 2.0 - 14. januar 2011