Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Husdyrbrugets ophør - Vurdering

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 04/04/2012 08:00


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Du skal som kommunal sagsbehandler både for § 11- og § 12-virksomhederne vurdere hvilke foranstaltninger, der er nødvendige ved husdyrbrugets ophør for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i en tilfredsstillende tilstand.

Retsgrundlag

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 11, stk. 1 fremgår:
"§ 11. "En godkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af lovens §§ 11 og 12, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19 - 26 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, en begrundelse for afgørelsen samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes, og skal fastsætte
...
14) krav om, at der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand."

Du kan læse bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug her

Version 2.0 - 14. januar 2011