Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Husdyrbrugets ophør - Vurdering

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 16/05/2013 10:30


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Du skal som kommunal sagsbehandler både for § 11- og § 12-virksomhederne vurdere hvilke foranstaltninger, der er nødvendige ved husdyrbrugets ophør for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i en tilfredsstillende tilstand.

Retsgrundlag

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 11, stk. 1 fremgår:
"§ 11. "En godkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af lovens §§ 11 og 12, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19 - 26 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, en begrundelse for afgørelsen samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes, og skal fastsætte:
...
14) Hvordan der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand."

Du kan læse bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug her

Version 2.0 - 14. januar 2011