Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Krydsoverensstemmelse (KO)

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nuværende version


Page Revision: 11/08/2016 00:16


UDKAST TIL VEJLEDNING OM HUSDYRGØDNINGSBEKENDTGØRELSEN I HØRING INDTIL
1. OKTOBER 2016

Send bemærkninger til mst@mst.dk cc. andpe@mst.dk og ernch@mst.dk med anført j.nr. MST-12411-00355.
Bemærk at denne vejledning ikke omfatter ændringer i forslaget til bekendtgørelse, som var i høring indtil 10. august 2016, idet bekendtgørelsen endnu ikke er udstedt.


Flere af reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelses gennemfører nitratdirektivet, og de er derfor omfattet af kravet om krydsoverensstemmelse.

Vær opmærksom på, at dette afsnit ikke indeholder vejledning om anvendelse af husdyrgødningsbekendtgørelsens regler. Formålet med afsnittet er alene en orientering om, hvilke af husdyrgødningsbekendtgørelsens regler, der er omfattet af krydsoverensstemmelse, jf. bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse. Der findes vejledninger om krydsoverensstemmelse på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Liste over krav om KO for regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen

Krav 1.7 Indretning af stalde og lignende
Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 8, stk. 1, § 22, § 23 og § 26 for så vidt angår forurening af grundvand og overfladevand.
Vejledningens afsnit "3. Indretning af stalde", "8. Indretning af afløb" og "9. Drift og vedligeholdelse"

Krav 1.8 Opbevaringskapacitet for husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand
Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 9.
Vejledningens afsnit "4. Kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg"

Krav 1.9 Opbevaring af fast husdyrgødning
Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 11, § 12, § 22, § 24, stk. 1, § 25, stk. 1 og 2, og § 26, for så vidt angår forurening af grundvand og overfladevand.
Vejledningens afsnit "5. Opbevaring af fast gødning", "8. Indretning af afløb" og "9. Drift og vedligeholdelse"

Krav 1.10 Opbevaring af kompost i marken
Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 13, stk. 1 og 2, og § 14, stk. 1 og 3, dog undtaget det nationale krav i § 14, stk. 1 om et tætsluttende materiale.
Vejledningens afsnit "5. Opbevaring af fast gødning"

Krav 1.11 Opbevaring af ensilage
Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 15, § 16, § 22, § 24, stk. 1, § 25, stk. 3, og § 26, for så vidt angår forurening af grundvand og overfladevand.
Vejledningens afsnit "6. Opbevaring af ensilage og ludning af halm", "8. Indretning af afløb" og "9. Drift og vedligeholdelse"

Krav 1.12 Opbevaring af flydende gødning, samt ensilagesaft, afgasset vegetabilsk biomasse og restvand
Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 18, stk. 1, § 25, stk. 1, og § 26, for så vidt angår forurening af grundvand og overfladevand.
Vejledningens afsnit "7. Opbevaring af flydende husdyrgødning, ensilagesaft mm." og "9. Drift og vedligeholdelse"

Krav 1.13 Udbringningsperioder for husdyrgødning samt ensilagesaft og afgasset vegetabilsk biomasse
Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 29.
Vejledningens afsnit "10. Anvendelse af husdyrgødning mm."

Krav 1.14 Udbringningsmetode for husdyrgødning
Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 28, stk. 2.
Vejledningens afsnit "10. Anvendelse af husdyrgødning mm."

Krav 1.15 Udbringnings- og arealrestriktioner for husdyrgødning, ensilagesaft, afgasset vegetabilsk biomasse, restvand og mineralsk gødning (handelsgødning)
Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 30, stk. 2-4
Vejledningens afsnit "10. Anvendelse af husdyrgødning mm."

Krav 1.16 2 meter bræmmer langs vandløb og søer
Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 30, stk. 5.
Vejledningens afsnit "10. Anvendelse af husdyrgødning mm."

Krav 1.22 Grænser for tildeling af husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse (harmonireglerne)
Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 27, stk. 1, § 31, § 32, § 33, stk. 1 og 2, og § 34.
Vejledningens afsnit "10. Anvendelse af husdyrgødning mm." og "11. Harmoniregler"

Krav 1.31 Gyllebeholder udstyret med alarm
Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 19, stk. 1 og 7.
Vejledningens afsnit "7. Opbevaring af flydende husdyrgødning, ensilagesaft mm."

Krav 1.32 Etablering af gyllebarriere omkring gyllebeholder
Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 19, stk. 2 og 4, og bilag 2, nr. 1, 1. pkt., og nr. 2, 1. pkt.
Vejledningens afsnit "7. Opbevaring af flydende husdyrgødning, ensilagesaft mm."

Liste over husdyrgødningsbekendtgørelsens regler, som er omfattet af krav om KO

Kapitel 3 Indretning af stalde
§ 8, stk. 1 er omfattet af KO-Krav 1.7

Kapitel 4. Kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg
§ 9 er omfattet af KO-Krav 1.8

Kapitel 5 Opbevaring af fast gødning
§ 11 er omfattet af KO-Krav 1.9
§ 12 er omfattet af KO-Krav 1.9
§ 13, stk. 1 og 2 er omfattet af KO-Krav 1.10
§ 14, stk. 1 og 3 er omfattet af KO-Krav 1.10, dog undtaget det nationale krav i § 14, stk. 1 om et tætsluttende materiale.

Kapitel 6 Opbevaring af ensilage og ludning af halm
§ 15 er omfattet af KO-Krav 1.11
§ 16 er omfattet af KO-Krav 1.11

Kapitel 7 Opbevaring af flydende gødning, samt ensilagesaft, afgasset vegetabilsk biomasse og restvand
§ 18, stk. 1 er omfattet af KO-Krav 1.12
§ 19, stk. 1 og 7 er omfattet af KO-Krav 1.31
§ 19, stk. 2 og 4, og bilag 2, nr. 1, 1. pkt., og nr. 2, 1. pkt er omfattet af KO-Krav 1.32

Kapitel 8 Indretning af afløb
§ 22 er omfattet af KO-Krav 1.7, 1.9 og 1.11
§ 23 er omfattet af KO-Krav 1.7
§ 24, stk. 1 er omfattet af KO-Krav 1.9 og 1.11

Kapitel 9 Drift og vedligeholdelse
§ 25, stk. 1 og 2 er omfattet af KO-Krav 1.9 og 1.12
§ 25, stk. 3 er omfattet af KO-Krav 1.11
§ 26 er for så vidt angår forurening af grundvand og overfladevand omfattet af KO-Krav 1.7, 1.9, 1.11 og 1.12

Kapitel 10 Anvendelse af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand
§ 27, stk. 1 er omfattet af KO-Krav 1.22
§ 28, stk. 2 er omfattet af KO-Krav 1.14
§ 29 er omfattet af KO-Krav 1.13
§ 30, stk. 2-4 er omfattet af KO-Krav 1.15
§ 30, stk. 5 er omfattet af KO-Krav 1.16

Kapitel 11 Harmoniregler
§ 31 er omfattet af KO-Krav 1.22
§ 32 er omfattet af KO-Krav 1.22
§ 33, stk. 1 og 2 er omfattet af KO-Krav 1.22
§ 34 er omfattet af KO-Krav 1.22


Version 2.0 - 14. januar 2011