Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Vejledning om miljøregulering af husdyrhold (GÆLDENDE FØR 1. AUGUST 2017)

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 02/06/2014 16:27


Velkommen til Miljøstyrelsens husdyrvejledning
Vejledningen handler om miljøgodkendelse af husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens § 11, § 12 og § 16 samt anmeldeordninger efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens regler. Efterhånden vil vejledningen blive udvidet til også at omfatte andre regler efter husdyrgodkendelsesloven. For vejledning om andre regler henvises til dette vejledningsmateriale på Miljøstyrelsens hjemmeside. Her på denne side kan du finde information om hvordan du finder rundt i vejledningen og anden praktisk hjælp til brug af vejledningen.

Image

Vejledningens opbygning

Vejledningen er teknisk set bygget op på samme måde som Wikipedia, med de samme søgefunktioner og mulighed for en åben, faglig dialog mellem brugerne.

Den del af vejledningen, der handler om miljøgodkendelse, er bygget op omkring en række ”fagemner” som er valgt med udgangspunkt i den proces, som sagsbehandleren skal i gennem ved behandlingen af en ansøgning. For hvert fagemne er der både en side målrettet ansøgere og en side målrettet sagsbehandlere. Hver af disse sider (faneblade) er inddelt i de samme tre afsnit: ”Sådan gør du”, ”Retsgrundlag” og ”Vil du vide mere?” Det indledende afsnit, ”Sådan gør du”, indeholder kortfattede, konkrete anvisninger. Hvor det er relevant, er der også et faneblad om vilkår. Den samme systematik er brugt ved vejledningens del om anmeldelser. Emnerne i vejledningen er som udgangspunkt identiske med emnerne i IT-ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk og emnerne i Miljøstyrelsens husdyrhelpdesk. Til hvert fagemne er der tilknyttet et faneblad med links til svar, som husdyrhelpdesken har givet inden for det pågældende emne. Via venstremenuen og links på de enkelte sider kan du klikke dig rundt i vejledningen, logge ind og kommentere på de enkelte sider eller tilmelde dig RSS-feeds, så du får besked om ændringer eller nye kommentarer.

Image

Opdateringer af vejledningen

Wiki-husdyrvejledningen opdateres løbende efter behov. Vha. abonnementsservice kan man få besked, når der kommer opdateringer af vejledningen. Høring forud for opdateringer vil blive foretaget efter behov. Der er ingen lovmæssig forpligtelse til at foretage høring af vejledningsmateriale. Når Miljøstyrelsen vurderer, at en opdatering er af større omfang eller, at interessenter bør høres, vil der blive foretaget høring før opdatering af vejledningen.

Under "historie"-knappen vil du til enhver tid kunne finde tidligere versioner af emnet.

Image

Abonnér på ændringer

Du har mulighed for at få besked, når der kommer opdateringer af vejledningen.

Hvis du vil holde dig opdateret med ændringer i hele vejledningen, så skal du oprette dig som bruger. Herefter klikker du på dit brugernavn oppe i højre hjørne. Du kommer derved ind i din brugerprofil, hvor du under email-indstillinger ved "email når en side opdateres" sætter et "flueben" ud for "Husdyrvejledning". Hvis du også vil abonnere på hele vejledingens faglige debat, så sætter du også et flueben under "email når en ny besked optræder" ud for "Husdyrvejledning".

Vi kan desværre ikke sortere i mails efter indholdet, men ændringer ledsages som hovedregel af en kommentar, som oplyser om, hvilken ændring, der er sket. Med tekniske ændringer menes f.eks. rettelser af layout og korrektur.

Hvis du kun vil abonnere på et eller flere faglige emner, så skal du i stedet bruge RSS-feeds.
Image


Hvis du f.eks. kun er interesseret i emnet "støj", så skal du, når du står på den pågældende fagside, klikke på RSS-ikonet og herefter på den nye side klikke ja til at abonnere på dette RSS-feed. Opdateringer af den pågældende fagside vil herefter poppe op i din browsers RSS-feeder. Hvis du vil abonnere på faglig debat om et fagligt emne, som f.eks. støj, så klik på fagsidens "diskuter"-knap oppe til højre. Klik herefter på RSS-feed knappen med en lille taleboble.

Læs mere om hvordan RSS-feeds fungerer i denne generelle artikel fra artikel fra PC-World.

Tidligere udgaver af vejledningen

Du kan til enhver tid finde tidligere udgaver af vejledningen vha. de knapper/links i vejledningen som hedder ”Historie”. På hver side i husdyrvejledningen er der enten en enkelt eller to knapper/links øverst til højre, som begge hedder "Historie". Det er kun på siderne med fanebladene, at der er to, og det er linket lige under ”Helpdesksvar om emnet”, som er særlig relevant. Den øverste knap viser kun historien på den tekniske opbygning af siden. Når man klikker på ”Historie”, kommer man til en side, hvor der dels er en liste over versioner af siden med bl.a. oplysninger om, hvornår den pågældende sideversion blev gemt, og dels en mulighed for at sammenligne to versioner af siden. Hvis man vil se en tidligere version af siden, skal man klikke på den pågældende version i kolonnen ”Titel”. Hvis man vil sammenligne to versioner, skal man vælge dem i de to rullemenuer øverst på siden og klikke på knappen ”Sammenlign”. Herved vises en side med vejledningstekst, hvor tilføjet tekst er markeret med grønt og fjernet tekst er markeret med gult. Ved sammenligning vises vedhæftede filer kun som koder, men gamle filer kan ses ved visning af en tidligere version af siden, som beskrevet ovenfor.

Søgning

Vejledningen rummer en almindelig fritekstsøgning oppe i højre hjørne. Derudover kan du søge på tværgående indekserede emner så som "BAT" og "Natur" under ”Kategorier”.

Hvis du skal printe

Image
Hvis du bruger Internet Explorer som browser, vil du opleve, at teksten er meget lille, når du printer. Sådan gør du teksten større: Inden du printer: Vælg "Vis udskrift" under fanen 'Filer' i stedet for at bruge print-ikon på siden. Under "Vis udskrift" vælger du drop-down-menuen, hvor der står "Tilpas til hele sider" og vælger "100 %" (jævnfør billedet). Problemet opstår kun ifm. Internet Explorer. Hvis du bruger Firefox, Safari eller Chrome som browser står teksten automatisk som 100 %.

Diskussionsforum

Vejledningen har et diskussionsforum, hvor du kan diskutere med andre brugere. Du får adgang til diskussionsforumet ved at trykke på knappen "Diskutér" i øverste højre hjørne. For at kunne skrive kommentarer, skal du oprettes som bruger og være logget ind. Du opretter dig ved at trykke på "Opret bruger".
Image

Med diskussionsforummet tilstræber vi under de enkelte fagsider at skabe et rum for brugernes faglige kommentarer og debat om emnet. Herigennem håber vi at faktuelle fejl kan rettes hurtigere og at brugerne gensidigt kan drage nytte af hinandens erfaringer på området.

Principperne for faglig debat er: - Indlæg skal være af faglig karakter og være relateret til det pågældende faglige emne - Principper for almindelig god debattone skal overholdes - Kun brugere, der er logget ind med brugernavn og valid e-mailadresse kan kommentere på emnerne

Miljøstyrelsen forbeholder sig ret til enhver tid at slette indlæg, der ikke overholder ovenstående principper. Gentagen manglende overholdelse af ovenstående principper kan endvidere medføre sletning som bruger.

Miljøstyrelsen vil naturligvis i fornødent omfang følge med i den løbende faglige debat, der vil indgå i den videre udvikling af vejledningen og herunder de løbende faglige afklaringer. Som udgangspunkt agter vi dog ikke hverken at kommentere på de faglige indlæg eller svare på de spørgsmål, der kan rejse sig i den forbindelse. Spørgsmål bedes i stedet stillet til husdyrhelpdesken.

Manual til redigering af wiki-vejledningen

Miljøstyrelsens administratorer med redigeringsrettigheder til wiki-husdyrvejledningen har adgang til manualen til redigering af wiki-vejledningen.

Version 2.0 - 14. januar 2011