Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Tidligere vejledning

Sammenlign side versioner# Titel Gemt d. Gemt af Kommentar  
Nuværende Tidligere vejledning 18/03/2017 08:28 andpe Afsnit om miljøvurdering af arealer og anmeldelse af udskiftning af arealer er flyttet til "Tidligere vejledning" som følge af ændringen af husdyrgodkendelsesloven med ikrafttrædelse 2. marts 2017.
9 Tidligere vejledning 06/01/2017 13:55 andpe Korrekturændring.
8 Tidligere vejledning 06/01/2017 13:55 andpe Pdf-udskrifter af tidligere vejledning om pelsdyrbekendtgørelsen på Miljøstyrelsens hjemmeside er tilføjet. Desuden er link til vejledning om husdyrgødningsbekendtgørelsen 2012-2016 rettet.
7 Tidligere vejledning 05/01/2017 15:58 andpe Korrekturændring.
6 Tidligere vejledning 05/01/2017 15:57 andpe Pdf-udskrifter af tidligere vejledning om husdyrgødningsbekendtgørelsen på Miljøstyrelsens hjemmeside er tilføjet. Desuden er sidens layout ændret.
5 Tidligere vejledning 16/06/2016 11:19 andpe Korrekturændring.
4 Tidligere vejledning 16/06/2016 11:18 andpe Korrekturændring.
3 Tidligere vejledning 16/06/2016 11:17 andpe Korrekturændring.
2 Tidligere vejledning 16/06/2016 11:15 andpe Den særlige side om lugt fra pelsdyranlæg er flyttet hertil, fordi vejledning om lugt fra pelsdyr nu fremgår af hovedsiden om lugt. Dette skyldes ny viden om emission og spredning, som overflødiggør særlig vejledning om lugt fra pelsdyranlæg.
1 Tidligere vejledning 08/12/2015 14:24 andpe Link til den tidligere vejledning om gyllealarmer og beholderbarrierer.
0 Tidligere vejledning 28/10/2014 16:11 andpe Der er oprettet en side med tidligere (historisk) vejledning, som hidtil har kunnet findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Version 2.0 - 14. januar 2011