Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Lugt fra pelsdyranlæg

RSS
DENNE SIDE ER FORÆLDET
SIDEN VISES KUN FOR AT HOLDE HUSDYRVEJLEDNINGENS HISTORIK TILGÆNGELIG

Alle   

Ansøgning

Vurdering

Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 mar 2014

Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Erhvervet har fået AgroTech til at gennemføre lugtmålinger i efteråret 2013.

Indtil offentliggørelsen af disse lugtmålinger var der ikke tilgængelig viden om lugtemissionerne fra minkfarme. Det var således ikke fagligt grundlag for at beregne om beskyttelsesniveauerne for lugt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, var overholdt for minkfarme.

Der er nu etableret et tilstrækkeligt fagligt grundlag, og Miljøstyrelsen vurderer, at de nye lugtdata skal anvendes på den måde, at geneafstande for lugt fra mink beregnes ud fra værdien 7 OU/E/S/årstæve.

Miljøstyrelsen vurderer, at der med de nye lugtdata er tale om væsentlig ny faktuel viden, der kan være relevant for alle afgørelser, der træffes efter det tidspunkt den nye viden er offentliggjort den 28. februar 2014. Både verserende sager og nye ansøgninger skal med den nye viden overholde de beregnede geneafstande og dermed beskyttelsesniveauerne for lugt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3.

Du kan læse mere om lugt og miljøgodkendelser i afsnittet Lugt, og du kan læse mere om overgangen til lugtberegninger for mink i afsnittet Overgangsordninger eksempel B.

Vilkår

Helpdesksvar om emnetSvar fra husdyrhelpdesken om lugt (herunder fra pelsdyrfarme)


Version 2.0 - 14. januar 2011