Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Revurdering-Kommune

Sammenlign side versioner# Titel Gemt d. Gemt af Kommentar  
Nuværende Revurdering-Kommune 04/01/2017 17:14 cahel NMK-135-00030 om levetid for stald til at efterleve ammoniakkrav
9 Revurdering-Kommune 21/09/2016 12:10 andpe Brugervejledning til revurderingsmodul i husdyrgodkendelse.dk. Desuden finder Miljøstyrelsen, at Natur- og Miljøklagenævnets praksis for revurdering af godkendelser givet efter miljøbeskyttelseslovens § 33 også skal følges ved revurdering af godkendelser givet efter husdyrgodkendelsesloven.
8 Revurdering-Kommune 29/01/2016 10:27 ahach Små ændringer af formuleringer
7 Revurdering-Kommune 15/10/2015 15:23 ahach Fjernelse af links under "Retsgrundlag"
6 Revurdering-Kommune 23/02/2015 15:49 maesa Opdatering af vejledning iht. BEK nr 1283 af 08/12/2014
5 Revurdering-Kommune 26/11/2013 10:53 maesa Korrekturændring
4 Revurdering-Kommune 24/11/2013 20:29 andpe Korrekturændring vedr. IE-husdyrbrug.
3 Revurdering-Kommune 21/10/2013 19:57 andpe Link til tekst om totaldepositionskrav for ammoniak.
2 Revurdering-Kommune 18/10/2013 00:38 andpe Opdatering af links.
1 Revurdering-Kommune 15/10/2013 10:31 andpe Opdatering af §-numre iht. den samlede husdyrgodkendelsesbekendtgørelse (BEK 1172) som træder i kraft 15.10.2013.
0 Revurdering-Kommune 03/12/2012 15:31 andpe

Version 2.0 - 14. januar 2011