Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Miljøeffektive teknologier eller teknikker-Anmeldelse

RSS

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 32, 36 og 37

Sådan gør du

Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for.

Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside)

Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”.

Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse.

Vil du vide mere?

Oplysninger, der skal afgives ved anmeldelse af afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker

 1. Et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, hvor der er vist:
  1. Placering af eksisterende bygninger og anlæg og placering af eksisterende bygninger, anlæg og det anmeldte.
  2. Til- og frakørselsforhold til det anmeldte.
  3. Målestoksforhold, nordpil og højdekurver samt nødvendig signaturforklaring.
 2. En beskrivelse af, hvad der ønskes afprøvet og relevante forskrifter for driften af den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik.
 3. Redegørelse for, at forureningen fra hele husdyrbruget og de enkelte staldanlæg ikke øges som følge af afprøvningen af den anmeldte teknologi eller teknik.
 4. Redegørelse for behovet for ændringer på anlægget som følge af afprøvningen.

Hvis der ønskes opført nyt byggeri oplyses desuden om følgende:

 1. Matrikelnummer, hvor anlægget ønskes placeret.
 2. Tegninger af anlægget med angivelse af bygningshøjder, grundmål og kapacitet.
 3. Oplysninger om befæstede arealer og afløbsforhold.
 4. Redegørelse for behovet for det nye byggeri. Under afsnittet "Vurdering" kan du læse om begrænsninger i mulighederne for opførelse af nyt byggeri.

Læs mere om betingelserne for anmeldelse og kommunens sagsbehandling under fanebladet "Vurdering".


Version 2.0 - 14. januar 2011