Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Gødningsregnskab - Vilkår

RSS

Sådan gør du

Du skal som kommunal sagsbehandler stille vilkår om mængden af husdyrgødning, der skal overføres til andre bedrifter samt hvilke arealer på modtagerbedriften, husdyrgødningen må udbringes på.

Retsgrundlag

Vil du vide mere?

Principper for opstilling af miljøgodkendelsens gødningsregnskab

Opstillingen af miljøgodkendelsens gødningsregnskab for tilført og fraført husdyrgødning følger principper i bestemmelserne vedrørende gødningsregnskabet. Læs her NaturErhvervstyrelsens vejledning om mark- og gødningsplaner, gødningsregnskab, plantedække og harmoniregler m.m.

Vilkårsbank

Afsætning af husdyrgødning til anden bedrift (D67)

Der må afsættes husdyrgødning til bedriften {ADRESSE}, som må modtage husdyrgødning svarende til {x} DE. Husdyrgødningen må udbringes på arealerne vist i bilag {x}. Gyldig kontrakt inkl. kortbilag skal til enhver tid kunne fremvises.

Vilkåret bruges, når der er aftale om overførsel af husdyrgødning til en anden bedrift.

Afsætning af husdyrgødning fra bedriften (D68)

Der skal afsættes husdyrgødning fra {x} DE fra bedriften beregnet ud fra {x} DE fra {DYRETYPE}, {y} DE fra {DYRETYPE} osv. Dette kan omfatte følgende typer husdyrgødning : Min. {x} DE fra {DYRETYPE} og resten kan være {y} DE {DYRETYPE} og {z} DE {DYRETYPE}. {x} DE {EVT. DYRETYPE} afsættes til {x} bedrift, {y} DE {EVT. DYRETYPE} afsættes til {y} bedrift.

Vilkåret stilles til husdyrbrug, som afsætter husdyrgødning fra bedriften. Det skal bemærkes at antal DE skal forstås ud fra den omregningsfaktor, som gælder på godkendelsestidspunktet. (Se evt. nyhedsbrevet husdyrgodkendelse nr. 4 fra 13/7 2009). Det bør undlades at stille vilkår til den overførte kg P og kg N, da dette også skal forstås ud fra normerne på godkendelsestidspunktet, hvilket giver problemer ved tilsyn ud fra aktuelle normer. Hvis f.eks. den overførte mængde fosfor skal sikres, kan dette gøres ved at stille vilkår om at min. {x} DE skal være af en mere fosforholdig type husdyrgødning.

Maksimal mængde husdyrgødning til udbringning på bedriften(D69)

Der må udbringes husdyrgødning fra højst {x} DE på bedriften beregnet ud fra {x} DE fra {DYRETYPE}, {y} DE fra {DYRETYPE} . Dette kan omfatte følgende typer husdyrgødning : min. {x} DE fra {DYRETYPE} og resten kan være {y} {DYRETYPE} og {z} {DYRETYPE}. Ved tilsyn skal der foreligge dokumentation herfor for de seneste 5 år, f.eks. i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber.

Vilkåret bruges for at sikre, at mængden af husdyrgødning som udbringes på bedriftens areal, ikke overstiger det forudsatte ved miljøvurderingen. Det skal bemærkes at antal DE skal forstås ud fra den omregningsfaktor, som gælder på godkendelsestidspunktet. Dette er også årsagen til at dyretyperne skal defineres. Det bør undlades at stille vilkår til den udbragte mængde kg P og kg N, da dette også skal forstås ud fra normerne på godkendelsestidspunktet, hvilket giver problemer ved tilsyn ud fra aktuelle normer. Hvis f.eks. den overførte mængde fosfor skal sikres, kan dette gøres ved at stille vilkår om at min. {x} DE skal være af en mere fosforholdig type husdyrgødning.

Udbringning af anden organisk gødning end husdyrgødning (M01)

Der må udbringes højst {x} kg N/ha og {x} kg P/ha med anden organisk gødning end husdyrgødning. Ved tilsyn skal der foreligge dokumentation herfor for de seneste 5 år, f.eks. i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber.

Vilkåret stilles, hvis der i ansøgningen indgår modtaget anden organisk gødning end husdyrgødning.

Version 2.0 - 14. januar 2011