Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Gener fra udbringning - Vilkår

RSS

Sådan gør du

Retsgrundlag

Vil du vide mere?

Vilkårsbank

Vilkårsbanken er en række standardtekster for vilkår, som kan tilføjes godkendelsen efter behov. Standardteksterne er ledsaget af hjælpetekster, som forklarer hvordan vilkårene bruges. Standardteksterne for vilkår og hjælpeteksterne findes også i sagsbehandlermodulet på husdyrgodkendelse.dk.

Ingen udbringning af husdyrgødning i weekender og på helligdage (D84)

På markerne nr. {x, x, x…} må der ikke udbringes husdyrgødning i weekender eller på helligdage.

Vilkåret bruges til at begrænse den periode, hvor naboerne til udbringningsarealer vil blive udsat for lugtgener som følge af udbringningen af husdyrgødning. Ved fastsættelse af perioden tages der hensyn til, hvornår det er mest sandsynligt, at naboerne opholder sig i deres bolig, ved at afgrænse perioden, hvor udbringning må ske, til hverdage. Vilkåret udgør en skærpelse af de almindelige regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen og bør derfor reserveres til særlige tilfælde, hvor der er særlige grunde til at antage, at der vil være lugtgener forbundet med udbringningsarealernes placering.

Version 2.0 - 14. januar 2011