Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Arealerne

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nuværende version


Page Revision: 12/10/2014 12:25Under Arealerne kan du læse om følgende emner:

Markoplysninger

Markoplysninger indeholder en redegørelse for driften af markarealer, herunder placeringen af marker og afgrødevalg.

Gødningsregnskab

Gødningsregnskab indeholder en redegørelse for anvendelsen af et gødningsregnskab til angivelse og kontrol af den mængde husdyrgødning, som et husdyrbrug producerer og afsætter til og modtager fra andre husdyrbrug, planteavlere eller biogasanlæg.

Nitrat (overfladevand)

Nitrat (overfladevand) indeholder en redegørelse for hvilken nitratpåvirkning af overfladevand, som markdriften giver anledning til, og hvilke krav der stilles til markdriften i den anledning.

Nitrat (grundvand)

Nitrat (grundvand) indeholder en redegørelse for hvilken nitratpåvirkning af grundvand, som markdriften giver anledning til, og hvilke krav der stilles til markdriften i den anledning.

Fosfor

Fofsfor indeholder en redegørelse for hvilken fosforpåvirkning af naturen, som markdriften giver anledning til, og hvilke krav der stilles til markdriften i den anledning.

Ammoniak fra udbringning

Ammoniak fra udbringning indeholder en redegørelse for, hvilken ammoniakpåvirkning af naturen, som markdriften kan give anledning til, og hvilke krav der stilles til markdriften i den anledning.

Gener fra udbringning

Gener fra udbringning indeholder en redegørelse for, hvilke lugtgener naboer og andre omboende vil kunne opleve ved markdriften, og hvilke krav der stilles til markdriften i den anledning.

Aftalearealer

Aftalearealer indeholder vejledning om overførsel af husdyrgødning til andre bedrifter og godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 16.

Virkemidler på arealer

Virkemidler på arealer indholder en beskrivelse af virkemidler til begrænsning af nitratudvaskning til overfladevand og grundvand samt fosforoverskud. Det kan f.eks. være efterafgrøder eller sædskifter.


Version 2.0 - 14. januar 2011