Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Revurdering

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 19/11/2012 23:59


Dette afsnit gælder kun revurdering af godkendelser givet efter miljøbeskyttelseslovens § 33. Godkendelser givet efter husdyrgodkendelsesloven skal tidligst revurderes i 2015, og vejledning herom er derfor ikke aktuelt endnu.

Det skal dog bemærkes, at der under afsnittet "Retsgrundlag" henvises til godkendelser efter husdyrgodkendelseslovens §§ 11, 12 og 16, fordi husdyrgodkendelseslovens regler finder anvendelse ved revurdering af husdyrbrug, som er omfattet af en miljøgodkendelse efter § 33 eller påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41, jf. husdyrgodkendelseslovens § 103, stk. 3.

For IE-husdyrbrug, bliver der pr. 7. januar 2013 indført nye regler, hvorefter der skal foretages en revurdering der skal gennemføres på ejendommen senest fire år efter offentliggørelsen af en ny BAT-konklusion. Miljøstyrelsen vil vejlede om dette, når det bliver aktuelt.

Husdyrbrug

Kommune

FORMATTER ERROR (Transcluded inexistent page or this same page)

Version 2.0 - 14. januar 2011