Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Lugt fra pelsdyranlæg-Ansøgning

RSS

Sådan gør du

Erhvervet har fået AgroTech til at gennemføre lugtmålinger i efteråret 2013.

Indtil offentliggørelsen af disse lugtmålinger var der ikke tilgængelig viden om lugtemissionerne fra minkfarme. Det var således ikke fagligt grundlag for at beregne om beskyttelsesniveauerne for lugt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, var overholdt for minkfarme.

Der er nu etableret et tilstrækkeligt fagligt grundlag, og Miljøstyrelsen vurderer, at de nye lugtdata skal anvendes på den måde, at geneafstande for lugt fra mink beregnes ud fra værdien 7 OU/E/S/årstæve.

Miljøstyrelsen vurderer, at der med de nye lugtdata er tale om væsentlig ny faktuel viden, der kan være relevant for alle afgørelser, der træffes efter det tidspunkt den nye viden er offentliggjort den 28. februar 2014. Både verserende sager og nye ansøgninger skal med den nye viden overholde de beregnede geneafstande og dermed beskyttelsesniveauerne for lugt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3.

Du kan læse mere om lugt og miljøgodkendelser i afsnittet Lugt, og du kan læse mere om overgangen til lugtberegninger for mink i afsnittet Overgangsordninger eksempel B.Version 2.0 - 14. januar 2011