Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Lys - Ansøgning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nuværende version


Page Revision: 29/06/2010 14:42


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Du skal som ansøger redegøre for belysning af anlægget, herunder tidsrum for belysning og evt. brug af tænd/sluk sensorer. Du skal angive om der er direkte lyspåvirkning af naboer og i givet fald fra hvilke kilder. Du skal på baggrund heraf vurdere uden- og indendørs belysningens virkning på naboer og andre omgivelser.

Retsgrundlag

Godkendelsesbekendtgørelsens §5, stk. 2 jf. bilag 2 punkt D13.

Vil du vide mere?

Gener fra lys kan stamme fra åbne stalde, maskinkørsel m.v., fx fra åbne staldanlæg, hvor lyset er tændt om aftenen. Dette kan fx være gældende for moderne kvægstalde med naturlig ventilation.

Version 2.0 - 14. januar 2011