Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Affald og miljøfarlige stoffer - Ansøgning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 04/01/2017 15:01


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Du skal som ansøger redegøre for, hvordan du håndterer affald og miljøfarlige stoffer, der kan give anledning til gener og forurening fra anlægget.

Retsgrundlag

Flg. fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

§ 6.
...

Stk. 2. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 11 eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt A - L. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3, og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5.
...

Bilag 2

I. Oplysninger om virksomhedens affald

36) Oplysninger om opbevaring og bortskaffelse af døde dyr, herunder eventuelt omladnings- og afhentningsstedets placering i forhold til nabobeboelser. 37) Oplysninger om opbevaring af olie/kemikalier. 38) Oplysninger om bortskaffelse af olie/kemikalieaffald herunder emballage m.v. 39) Oplysninger om art, mængde, opbevaring og bortskaffelse af andet affald, der fremkommer på virksomheden. For farligt affald (bekæmpelsesmidler og medicinrester) angives EAK-koder.

Generelle regler for håndtering af affald og miljøfarlige stoffer findes i:


Affaldsbekendtgørelsen og kommunale affaldsregulativer
Olietanksbekendtgørelsen
Risikobestemmelserne
Kemikalieloven

Veterinærreglerne for opbevaring af døde dyr findes i:
Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr


Vil du vide mere?

Klik her for vil du vide mere afsnittet under Affald og miljøfarlige stoffer - Vurdering.

Version 2.0 - 14. januar 2011