Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Fosfor - Vilkår

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 08/07/2010 17:03


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Nitratudvaskningen til grundvand skal kun vurderes, hvis der ligger udbringningsarealer i fosforfølsomme områder. Hvis der ligger udbringningsarealer i et fosforfølsomt område, beregnes udvaskningen af fosfor automatisk i IT-ansøgningssystemet.

Du skal som kommunal sagsbehandler vurdere, om husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau for fosforoverskud er overholdt. Resultatet af udvaskningsberegningen for fosfor er angivet i ansøgningsskemaets afsnit om beregning på arealerne. Du skal yderligere vurdere, om der er grundlag for at skærpe beskyttelsesniveauet for fosfor.

For at kunne overholde beskyttelsesniveauet for fosforoverskud kan ansøger anvende en række virkemidler (eksempelvis ændret sædskifte eller foderkorrektion), som kommunen skal fastsætte vilkår om brugen af i miljøgodkendelsen.

Retsgrundlag

Beskyttelsesniveauet for fosforoverskud er fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, afsnit C, jf. bekendtgørelsens § 9. Kommunen skal for hver ansøgning foretage en konkret vurdering, jf. husdyrgodkendelseslovens § 29, og kan på den baggrund i særlige tilfælde beslutte sig for at stille vilkår, der rækker ud over det beskyttelsesniveau, der fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Kriterierne for skærpelse i forhold til beskyttelsesniveauet fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 4, afsnit 2.

Vil du vide mere?

Se afsnittet Fosfor, vurdering, vil du vide mere.

Version 2.0 - 14. januar 2011