Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Fosfor - Vilkår

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 13/01/2011 17:33


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Hvis ansøger har brugt virkemidler som alternativ til skærpede harmonikrav, skal du stille vilkår om brug af virkemidlerne.

Retsgrundlag

Beskyttelsesniveauet for fosforoverskud er fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, afsnit C, jf. bekendtgørelsens § 9. Kommunen skal for hver ansøgning foretage en konkret vurdering, jf. husdyrgodkendelseslovens § 29, og kan på den baggrund i særlige tilfælde beslutte sig for at stille vilkår, der rækker ud over det beskyttelsesniveau, der fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Kriterierne for skærpelse i forhold til beskyttelsesniveauet fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 4, afsnit 2.

Vilkår i relation til BAT:

Husdyrgodkendelseslovens § 27 og husdyrgodkendelsebekendtgørelsens § 11.

Vil du vide mere?

Se afsnittet Fosfor, vurdering, vil du vide mere.

Vilkår i relation til BAT:

Såfremt det er relevant at stille vilkår i relation til fosfor begrundet i BAT, må du kun stille vilkår til den teknik eller teknologi, som ansøger vælger til opfyldelse af en eventuel fastlagt emissionsgrænseværdi for fosfor. Det kunne være vilkår til fosforindholdet i fodring, men det kunne også være gylleseparering. Vilkårene skal rette sig mod indretning, drift og egenkontrol.

Version 2.0 - 14. januar 2011