Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Støv - Ansøgning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nuværende version


Page Revision: 29/06/2010 14:44


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Du skal som ansøger angive og placere af støv-kilder der kan give væsentlige støvgener for omgivelserne på anlægskortet. (ventilationsafkast fra fodersiloer og stalde mm.).

Ved fjerkræproduktion angives hvilke støvfiltre, der anvendes på afkast fra ventilationsanlæg fra stalde.

Retsgrundlag

Godkendelsesbekendtgørelsens §5, stk. 2 jf. bilag 2 punkt H30

Vil du vide mere?

Støvgener kan opstå i stalden og lager ved håndtering af foder. Endvidere kan ventilationsanlæg specielt fra fjerkræproduktion være årsag til støvgener

Version 2.0 - 14. januar 2011