Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Brugerbetaling

RSS

Virksomhed

Myndighed

Dette afsnit blev sidst ændret d. 14 jan 2014

Sådan gør du, når du skal opkræve brugerbetaling for tilsynsrelateret arbejde

Du skal opkræve brugerbetaling for tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og husdyrgodkendelseslovens kapitel 5.

Det fremgår af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, hvilke virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelsen, og som dermed skal opkræves brugerbetaling for miljøtilsynet.

Læs mere om reglerne om brugerbetaling på Miljøstyrelsens hjemmeside..

Retsgrundlag

Brugerbetalingsbekendtgørelsen:
Bekendtgørelse nr. 463 af 21/05/2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug

Ændring af brugerbetalingsbekendtgørelsen:
Bekendtgørelse nr. 495 af 25/05/2012 om ændring af brugerbetalingsbekendtgørelsen (Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1)

© Copyright Miljøstyrelsen