Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Vejledning om miljøtilsyn

RSS
Velkommen til Miljøstyrelsens vejledning om miljøtilsyn.

Vejledningen handler om tilsyn efter reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Her på denne side kan du finde information om, hvordan du finder rundt i vejledningen og anden praktisk hjælp til brug af vejledningen.


Vejledningens opbygning

Vejledningen er teknisk set bygget op på samme måde som Wikipedia, med de samme søgefunktioner og mulighed for en åben, faglig dialog mellem brugerne.

Vejledningen er bygget op omkring en række emner som er valgt med udgangspunkt i de aktiviteter, som tilsynsmyndighederne har under arbejdet med miljøtilsyn. Der er desuden nogle generelle afsnit om den nye tilsynsmodel, som indføres med ikrafttrædelsen af miljøtilsynsbekendtgørelsen, og overgangen fra den tidligere tilsynsmodel til den nye.

For størstedelen af fagemnerne er der både en side målrettet virksomheder og en side målrettet sagsbehandlere i tilsynsmyndigheden. Hver af disse sider (faneblade) er inddelt i de samme tre afsnit: ”Sådan gør du”, ”Retsgrundlag” og ”Vil du vide mere?” Det indledende afsnit, ”Sådan gør du”, indeholder kortfattede, konkrete anvisninger. Vi har dog indtil videre kun udarbejdet vejledning rettet mod tilsynsmyndigheden.

Via venstremenuen og links på de enkelte sider kan du klikke dig rundt i vejledningen, logge ind og kommentere på de enkelte sider.

Øverst på hver side er der en indholdsfortegnelse over afsnit på siden.

Opdateringer af vejledningen

Wiki-tilsynsvejledningen opdateres løbende efter behov. Høring forud for opdateringer vil blive foretaget efter behov. Der er ingen lovmæssig forpligtelse til at foretage høring af vejledningsmateriale. Når Miljøstyrelsen vurderer, at en opdatering er af større omfang eller, at interessenter bør høres, vil der blive foretaget høring før opdatering af vejledningen.

Abonnér på ændringer

Du har mulighed for at få besked, når der kommer opdateringer af vejledningen.

Hvis du vil holde dig opdateret med ændringer i vejledningen, skal du først oprette dig som bruger ved at trykke på "Opret bruger". Hvis du i forvejen er oprettet som bruger i husdyrvejledningen, skal du ikke oprettes som bruger i tilsynsvejledningen, men blot anvende den samme brugerprofil i begge vejledninger.

I din brugerprofil kan du under email-indstillinger ved "email når en side opdateres" sætte et "flueben" ud for "Tilsyn". Hvis du også vil abonnere på hele vejledningens faglige debat, så sætter du også et flueben under "email når en ny besked optræder" ud for "Tilsyn".

Vi kan desværre ikke sortere i mails om ændringer efter indholdet. Men ændringer ledsages som hovedregel af en kommentar i mailen, hvoraf det fremgår om der evt. kun er tale om en teknisk ændring (f.eks. af layout eller links) eller en korrekturændring.

Tidligere udgaver af vejledningen

Du kan til enhver tid finde tidligere udgaver af vejledningen vha. de knapper/links i vejledningen som hedder ”Historie”. På hver side i tilsynsvejledningen er der enten en enkelt eller to knapper/links øverst til højre, som begge hedder "Historie". Det er kun på siderne med fanebladene, at der er to, og det er linket lige under bjælken med faneblade, som er særlig relevant. Den øverste knap viser kun historien for den tekniske opbygning af siden.

Når man klikker på ”Historie”, kommer man til en side, hvor der dels er en liste over versioner af siden med bl.a. oplysninger om, hvornår den pågældende sideversion blev gemt, og dels en mulighed for at sammenligne to versioner af siden. Hvis man vil se en tidligere version af siden, skal man klikke på den pågældende version i kolonnen ”Titel”.

Hvis man vil sammenligne to versioner, skal man vælge dem i de to rullemenuer øverst på siden og klikke på knappen ”Sammenlign”. Herved vises en side med vejledningstekst, hvor tilføjet tekst er markeret med grønt og fjernet tekst er markeret med gult. Ved sammenligning vises vedhæftede filer kun som koder, men gamle filer kan ses ved visning af en tidligere version af siden, som beskrevet ovenfor.

Hvis du skal printe

Image
Hvis du bruger Internet Explorer som browser, vil du opleve, at teksten er meget lille, når du printer. Sådan gør du teksten større: Inden du printer: Vælg "Vis udskrift" under fanen 'Filer' i stedet for at bruge print-ikon på siden. Under "Vis udskrift" vælger du drop-down-menuen, hvor der står "Tilpas til hele sider" og vælger "100 %" (jævnfør billedet). Problemet opstår kun ifm. Internet Explorer. Hvis du bruger Firefox, Safari eller Chrome som browser står teksten automatisk som 100 %.

Diskussionsforum

Vejledningen har et diskussionsforum, hvor du kan diskutere med andre brugere. Du får adgang til diskussionsforumet ved at trykke på knappen "Diskutér" i øverste højre hjørne. For at kunne skrive kommentarer, skal du være oprettet som bruger og være logget ind.

Med diskussionsforumet tilstræber vi under de enkelte fagsider, at skabe et rum for brugernes faglige kommentarer og debat om emnet. Herigennem håber vi, at faktuelle fejl kan rettes hurtigere, og at brugerne gensidigt kan drage nytte af hinandens erfaringer på området.

Principperne for faglig debat er:
  • Indlæg skal være af faglig karakter og være relateret til det pågældende faglige emne
  • Principper for almindelig god debattone skal overholdes
  • Kun brugere, der er logget ind med brugernavn og valid e-mailadresse kan kommentere på emnerne

Miljøstyrelsen forbeholder sig ret til enhver tid at slette indlæg, der ikke overholder ovenstående principper. Gentagen manglende overholdelse af ovenstående principper kan endvidere medføre sletning som bruger.

Oprettelse som bruger og adgang til brugerprofil

Hvis du opretter dig som bruger, får du mulighed for at abonnere på ændringer i vejledningen og for at bruge diskussionsforumet, som beskrevet ovenfor.

Når du er oprettet som bruger, kan du komme til din brugerprofil ved at logge ind på vejledningen i øverste højre hjørne og herefter klikke på dit navn, som ses i øverste højre hjørne, når du er logget ind.

Manual til redigering af wiki-vejledningen

Miljøstyrelsens administratorer med redigeringsrettigheder til wiki-vejledningen har adgang til manualen til redigering af wiki-vejledningen.

© Copyright Miljøstyrelsen