Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Virksomhed

Myndighed

Dette afsnit blev sidst ændret d. 22 maj 2013

Sådan gør du

Du skal som myndighed vejlede virksomheden om muligheden for at klage over afgørelser, som er afledt af tilsynsbesøget og anført i tilsynsrapporten.

Retsgrundlag

Læs reglerne for klageadgang over påbud, forbud eller indskærpelser i:

Miljøbeskyttelsesloven

Husdyrgodkendelsesloven

Vær opmærksom på eventuelle ændringer til lovene eller særlige bestemmelser om klageadgang i en bekendtgørelse udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller husdyrgodkendelsesloven.

Flg. fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen:

§ 16. Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter § 9 kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Miljøstyrelsens offentliggørelse efter § 9 kan ikke påklages til miljøministeren.

Vil du vide mere?

Klageadgang over påbud, forbud eller indskærpelser

Kommunens afgørelser, som er afledt af tilsynsbesøget og anført i tilsynsrapporten, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Miljøstyrelsens tilsvarende afgørelser kan påklages til miljøministeren.

Tilsynsrapporter, hvor der meddeles påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden eller husdyrbruget, skal være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage.

Læs reglerne for klageadgang over påbud, forbud eller indskærpelser i:

Miljøbeskyttelsesloven

Husdyrgodkendelsesloven

Vær opmærksom på eventuelle ændringer til lovene eller særlige bestemmelser om klageadgang i en bekendtgørelse udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller husdyrgodkendelsesloven.

Ingen klageadgang over miljøtilsynsplaner og offentliggørelse efter § 9

Kommunernes og miljøstyrelsens miljøtilsynsplaner kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kommunens eller Miljøstyrelsens offentliggørelse af oplysninger efter miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

© Copyright Miljøstyrelsen