Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind


Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Miljøtilsynsbekendtgørelsen trådte i kraft den 23. maj 2013.

Bekendtgørelsen indeholder imidlertid en række overgangsbestemmelser, hvilket betyder, at reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen i perioden fra bekendtgørelsens ikrafttræden og frem til 1. november 2015 foldes gradvist ud.

I tidslinjen nedenfor er der vist frister for tilsynsmyndighedens gennemførelse af aktiviteter i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen og skæringsdatoer for, hvornår myndighederne skal begynde at anvende reglerne i tilsynsarbejdet.

Læs mere om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i afsnittet "Overgangsreglerne".

2013

23. maj 2013 - Ikrafttrædelse

Medmindre andet fremgår af bekendtgørelsens overgangsbestemmelser, skal bekendtgørelsens regler følges fra denne dato.

30. juni 2013 - Tilsynsfrekvens for kategori 1a

Der skal være fastsat en tilsynsfrekvens for hver virksomhed og hvert husdyrbrug i kategori 1a, undtagen for ikke-IE-husdyrbrug over 250 dyreenheder på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, ved anvendelse af miljørisikovurderingen.

31. juli 2013 - Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplanen skal stilles digitalt til rådighed for offentligheden.

31. december 2013 - Tilsynsfrekvens for kategori 1b

Der skal være fastsat en tilsynsfrekvens for hver virksomhed og hvert husdyrbrug i kategori 1b, herunder ikke-IE-husdyrbrug over 250 dyreenheder på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, ved anvendelse af miljørisikovurderingen.

2014

1. januar 2014 - Tilsynskampagner

Fra denne dato skal der gennemføresTilsynskampagner.

7. januar 2014 - Tilsynsrapport og offentliggørelse for IE-virksomheder

Reglerne om tilsynsrapport og offentliggørelse skal følges for virksomheder, som er omfattet af IE-direktivet. Dvs. virksomheder, der var (i)-mærket på listen til bilag 1 til bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 (godkendelsesbekendtgørelsen), og husdyrbrug, der er omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1. nr. 1-3.

1. april 2014 - Indberetning for 2013

Indberetning for 2013 indsendes til Miljøstyrelsen. Tilsynsmyndigheden skal offentliggøre indberetningen samtidig med, at indberetningen indsendes til Miljøstyrelsen.

Indberetningen skal for perioden 1. januar 2013 til og med 22. maj 2013 være udarbejdet efter reglerne i bekendtgørelse nr. 99 om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v. af 11.2.2011 (se link til bekendtgørelsen i afsnittet om indberetning).

Indberetning for perioden 23. maj til og med 31. december 2013 udarbejdes og indsendes efter reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

2015

7. juli 2015 - Tilsynsrapport og offentliggørelse for ikke IE-virksomheder

Reglerne om tilsynsrapport og offentliggørelse skal følges for virksomheder og husdyrbrug, som ikke er omfattet af IE-direktivet, men som er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsens § 1, stk. 2.

1. november 2015 - Tilsynsfrekvens for kategori 2

Der skal være fastsat en tilsynsfrekvens for hver virksomhed og hvert husdyrbrug i kategori 2 ved anvendelse af miljørisikovurderingen.

© Copyright Miljøstyrelsen