Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Tilsynskampagner

RSS

Virksomhed

Myndighed

Dette afsnit blev sidst ændret d. 22 jan 2015

Sådan gør du, når du skal gennemføre tilsynskampagner

Kommunerne og Miljøstyrelsen skal gennemføre to årlige tilsynskampagner med industrivirksomheder og husdyrbrug som målgrupper. En tilsynskampagne er en afgrænset, målrettet og koordineret indsats - typisk omkring et konkret miljøproblem eller miljøtema.

Formålet med kampagnerne er at skabe ændringer i virksomheders adfærd og bidrage til at bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse. I tilsynskampagnerne skal der opstilles mål for indsatsen, og effekten af kampagnen skal vurderes. Tilsynsmyndigheden skal en gang årligt digitalt offentliggøre den samlede konklusion på tilsynskampagneindsatsen, herunder mål og effekter.

Miljøstyrelsens Håndbog for tilsynskampagner indeholder en række gode råd og anvisninger på, hvordan kampagnerne kan tilrettelægges, gennemføres og hvordan effekten af kampagnerne kan vurderes.

Miljøstyrelsens håndbog for tilsynskampagner

Det er op til miljømyndighederne at fastlægge omfang og ambitionsniveau for tilsynskampagnerne. Den ene årlige kampagne er måske bredt anlagt og med fokus på formidling og inddragelse af offentligheden, mens den anden årlige kampagne kan være en gentagelse fra et tidligere år.

Miljømyndighederne bestemmer også selv tema og målgruppe, men dog inden for de virksomheder og husdyrbrug, der er omfattet af kapitel 2 og kapitel 3 i miljøtilsynsbekendtgørelsen. Miljømyndighederne kan godt supplere målgruppen med virksomheder m.v., der ikke er omfattet af kapitel 2 og kapitel 3 i bekendtgørelsen.

Tilsynskampagnerne skal første gang gennemføres i 2014.


Hvis du vil vide mere om tilsynskampagner

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se et eksempel på en kampagne om farligt affald, som Brøndby Kommune har gennemført. Du kan også læse et notat om erfaringerne med tilsynskampagner.

Retsgrundlag

Flg. fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 8, om definitioner:

Tilsynskampagne: Afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema. I tilsynskampagnen skal der opstilles mål for indsatsen, og effekten af kampagnen skal vurderes. ...

§ 6. Tilsynsmyndigheden skal gennemføre to tilsynskampagner om året. Stk. 2. Tilsynsmyndigheden offentliggør digitalt en gang om året den samlede konklusion af sin indsats i forbindelse med tilsynskampagner, herunder mål og effekter. ...

§ 21. Tilsynskampagner, jf. § 6, skal gennemføres fra den 1. januar 2014. Vil du vide mere?¶

© Copyright Miljøstyrelsen