Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind


I dette afsnit finder du vejledning om BAT (Bedste Tilgængelige Teknik) og miljøteknologi til brug for kommunernes behandling af ansøgninger efter husdyrgodkendelsesloven og revurdering af godkendelser.

Generelt om BAT og miljøteknologi

Her kan du finde generel og introducerende information om BAT. Principperne for, hvordan BAT indgår i sager om godkendelse eller revurdering af husdyrbrug, forklares. Du kan også læse nærmere om de tiltag, som man i EU har sat i værk for at lette arbejdet for både ansøger og godkendelsesmyndighed ved fastlæggelsen af den bedste tilgængelige teknik for de husdyrbrug, som er omfattet af IE-direktivet.

BAT-standardvilkår

Her finder du Miljøstyrelsens vejledende BAT-standardvilkår (emissionsgrænseværdier), som anvendes ved miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Teknologiblade

Teknologiblade (tidligere BAT-blade) indeholder beskrivelser af en række teknikker eller teknologier, som kan benyttes til at begrænse forurening fra husdyrbrug.

Teknologilisten

Dette afsnit giver en kort introduktion til Miljøstyrelsens "Teknologiliste" og den internationale verifikationsordning, "VERA".

FAQ om BAT og miljøteknologi

I dette afsnit finder du svar på grundlæggende spørgsmål om BAT, BREF, standardvilkår, teknologiblade og teknologilisten.

Retsgrundlag for BAT for husdyrproduktion

Her kan du læse den danske lovgivnings bestemmelser om BAT, som gælder for husdyrproduktion.

Version 2.0 - 14. januar 2011