Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

§ 25 Forskellige anlæg

RSS

Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Anmeldeskema til § 25

Ved anmeldelse af etablering, udvidelse eller ændring af anlæggene nævnt nedenfor, uden der i øvrigt ændres i staldindretningen på eksisterende husdyrbrug, anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for.

Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside)

  • Halmlade
  • Maskinhal
  • Malkeanlæg
  • Malkestald
  • Kornlager
  • Foderlager

Ved brug af anmeldeskemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Det er dog frivilligt at bruge skemaet.

Miljøstyrelsen har endnu ikke udarbejdet yderligere vejledning om anmeldeordningen for forskellige anlæg.


Version 2.0 - 14. januar 2011