Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Godkendelsespligt - Vurdering

RSS
#
Godkendelsespligt for pelsdyr01/07/2010 16:13 ved Anette D. Pedersen
På siden her står der flg.: "Alle etableringer af husdyrbrug på mere end i alt 15 DE (3 DE for pelsdyr, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 3) kræver tilladelse efter husdyrgodkendelseslovens § 10, stk. 2, eller er godkendelsespligtige efter § 11 eller § 12." Grænsen på 3 DE for pelsdyr gælder dog kun, hvis pelsdyrfarmen ligger inden for bufferzone 1, ellers gælder den almindelige grænse på 15 DE også for pelsdyr, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 3.

Version 2.0 - 14. januar 2011