Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Tidligere vejledning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 16/06/2016 11:15I dette afsnit findes tidligere vejledning på husdyrområdet. Det tidligere vejledningsmateriale er indarbejdet i wiki-husdyrvejledningen, hvor det har været relevant.

Skov- og Naturstyrelsens vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Vejledningen blev offentliggjort samtidig med husdyrgodkendelseslovens ikrafttrædelse 1. januar 2007. De fleste af emnerne i vejledningen er senere overført til wiki-husdyrvejledningen.

Vejledningens afsnit om § 10-tilladelser er dog endnu ikke overført til wiki-husdyrvejledningen.

FAQ om husdyrreglerne

Fra 2007 til 2009 offentliggjorde Miljøstyrelsen (før 1. oktober 2007, Skov- og Naturstyrelsen) en række FAQ'er om hovedsagelig reglerne i husdyrgodkendelsesloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

FAQ'erne indeholdt dog også vejledning om regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen, som blev indført samtidig med husdyrgodkendelseslovens ikrafttrædelse 1. januar 2007 samt praktiske spørgsmål om overgangen til de nye regler.

Lugt fra pelsdyranlæg

Indtil 2014 blev lugt fra pelsdyrfarme reguleret vha. faste afstandskrav. Derfor blev der vejledt om lugt fra pelsdyranlæg særskilt. Nu findes der modeller for beregning af emission og spredning af lugt fra minkfarme, og derfor indgår vejledning om lugt fra pelsdyr i vejledningens hovedside om lugt ved miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Miljøstyrelsens vejledning om beholderbarrierer, alarmer m.m. fra 201

Reglerne om gyllealarmer og beholderbarrierer blev indført i 2011, og Miljøstyrelsen udsendte efterfølgende denne vejledning om reglerne.


Version 2.0 - 14. januar 2011