Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Husdyrgødning - Fortolkning før 2011

RSS
På denne side findes links til pdf-udskrifter af dele af Miljøstyrelsens hjemmeside, som indeholdt vejledning om husdyrgødningsbekendtgørelsen. Vejledningsteksterne er alle fra før 2012. De dele af vejledningsteksterne, som stadig var relevante, er overført til wiki-husdyrvejledningens nye afsnit om husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Nogle af pdf-dokumenterne indeholder ingen vejledningstekst, fordi der ikke var offentliggjort noget under det pågældende emne.

Forside, hvorfra der blev linket til andre sider
Links til de andre sider ses herunder.

Kapitel 1 - Bekendtgørelsens område

Kapitel 2 - Lokalisering af erhvervsmæssigt dyrehold + Placering af stalde, møddinger m.v.

Kapitel 3 - Indretning af stalde m.v.

Kapitel 4 - Kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg

Kapitel 5 - Opbevaring af fast gødning

På hjemmesiden, under kapitel 5, linkes til disse to steder:

Vejledning om etablering og overdækning af kompost - pdf af hjemmeside

Vejledning om etablering og overdækning af kompost - oprindelig pdf

Kapitel 6 - Opbevaring af ensilage og ludning af halm

På hjemmesiden, under kapitel 6, linkes til dette sted:

Notat vedrørende ikke-saftgivende ensilage

Selv om der på hjemmesiden henvises til tillæg til "Notat vedrørende ikke-saftgivende ensilage", så linkes der dog til selve notatet.

Kapitel 7 - Opbevaring af flydende husdyrgødning samt ensilagesaft og spildevand

Kapitel 8 - Indretning af afløb

Kapitel 9 - Drift og vedligeholdelse

Kapitel 10 - Anvendelse af husdyrgødning og ensilagesaft + harmoniregler

Kapitel 11 - Forhåndsanmeldelse incl. hvornår er der godkendelsespligt

På hjemmesiden, under kapitel 11, linkes til dette sted:

Notat af 12. april 1999 om samlet anlæg

Kapitel 12 - Administrative bestemmelser

Kapitel 13 - Straffebestemmelser

Kapitel 14 - Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse

Bilag 1 - generelle betragtninger

Bilag 1 - kvæg (gældende fra 1/8 2002 - 31/7 2004)

Bilag 1 - svin

Bilag 1 - fjerkræ (gældende fra 1/8 2002 - 31/7 2004)

Bilag 1 - Andre husdyr (gældende fra 1/8 2002 - 31/7 2004)

Bilag 2 - Betingelser for anvendelse af harmoniregler om 2,3 DE/ha jf. § 28 stk. 4

Kursus på Koldkærgård 2005


Version 2.0 - 14. januar 2011