Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Drift og vedligeholdelse

RSS
Image

Bemærk at denne vejledning endnu ikke omfatter ændringer, som er indført med den seneste ændring af bekendtgørelsen (BEK nr 1324 af 15/11/2016).


Krav til drift og vedligeholdelse af anlæg

Husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 25-26

Reglerne i bekendtgørelsens kapitel 9 (§§ 25 og 26) fastsætter krav til drift og vedligeholdelse af de i kapitel 3-8 nævnte anlæg. Det vil sige stalde, løbegårde og lignende indretninger, gødningsopbevaringsanlæg, ensilageopbevaringsanlæg, møddinger m.v.

Disse anlæg skal renholdes og vedligeholdes, herunder beskyttes mod tæring, så de til enhver tid overholder bekendtgørelsens krav.

Opbevaringsanlæg til husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over.

Der må ikke lægges gødning eller ensilage på randbelægningen omkring møddinger eller ensilageopbevaringsanlæg.

Møddinger skal i øvrigt benyttes på en sådan måde, at gødningen ikke flyder uden for møddingen, eller der er risiko for det.

Krydsoverensstemmelse

Flere af reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen gennemfører nitratdirektivet, og de er derfor omfattet af kravet om krydsoverensstemmelse.

§ 25, stk. 1 er omfattet af krav 1.9 og 1.12 om krydsoverensstemmelse.

§ 25, stk. 3 er omfattet af krav 1.11 om krydsoverensstemmelse.

§ 26 er omfattet af krav 1.7, 1.9, 1.11 og 1.12 om krydsoverensstemmelse for så vidt angår forurening af grundvand og overfladevand.

Information om krydsoverensstemmelse på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.


Version 2.0 - 14. januar 2011