Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 21/12/2016 12:50


Image

Bemærk at denne vejledning endnu ikke omfatter ændringer, som er indført med den seneste ændring af bekendtgørelsen (BEK nr 1324 af 15/11/2016).

Dette afsnit af husdyrvejledningen handler om husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Vejledningens afsnit 1-15 følger bekendtgørelsens kapitler. Derudover indeholder vejledningen et afsnit om beregning af dyreenheder efter bekendtgørelsens bilag 1 og et afsnit om krydsoverensstemmelse (KO), idet en række af bekendtgørelsens regler er omfattet heraf.

Indholdsfortegnelse

1. Bekendtgørelsens område

Bekendtgørelsens anvendelsesområde (§§ 1-2)
Definitioner i bekendtgørelsen (§ 3)

2. Lokalisering af dyrehold

Forbudszonen (§ 4)
Hunde (§ 5)
Stalde, husdyrgødning, ensilage (§ 6)
Græssende dyr og folde til svin (§ 7)
Særlige regler for pelsdyr

3. Indretning af stalde

Indretning af stalde mv. (§ 8)

4. Kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg

Krav om tilstrækkelig kapacitet (§ 9)
Fastlæggelse af kapacitetsbehov (§ 9)
Opgørelse af lagerkapaciteten (§ 9)
Dokumentation for opbevaringskapacitet (§ 10)

5. Opbevaring af fast gødning

Krav til oplagring af fast gødning (§§ 11-14)
Indretning af møddinger (§ 12)
Overdækning af fast gødning (§ 14)
Kompost i markstak (§ 13)
Fast gødning i markmødding (§ 11)

6. Opbevaring af ensilage og ludning af halm

Opbevaring af ensilage (§§ 15-16)
Forbud mod ludning af halm (§ 17)

7. Opbevaring af flydende husdyrgødning, ensilagesaft mm.

Konstruktion af beholdere (§ 18)
Alarmer, barrierer og terrænændringer (§ 19)
Overdækning (§ 20)
Konstruktion af pumper mm. (§ 21)

8. Indretning af afløb

Indretning af afløb (§§ 22-24)

9. Drift og vedligeholdelse

Krav til drift og vedligeholdelse af anlæg (§ 25-26)

10. Anvendelse af husdyrgødning mm.

Afgrøder eller afbrænding (§ 27)
Gener fra udbringning (§ 28)
Metode til udbringning (§ 28)
Lukkeperioder for udbringning (§ 29)
Krav om nedbringning på sort jord
Forbud mod udbringning på visse arealer (§ 30)

11. Harmoniregler

Harmonireglerne (§§ 31-34)

12. Anmeldelse af anlæg eller dyrehold

Krav om anmeldelse (§§ 35-36)

13. Administrative bestemmelser

Klage over afgørelser (§ 37)
Tilsyn og håndhævelse (§ 38)
Byggeblade og miljøteknologi (§ 39)
Ændringer af bekendtgørelsens bilag (40)

14. Straffebestemmelser (§ 41)


15. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser (§ 42)


Beregning af dyreenheder

Anvendelsen af dyreenheder (DE)
Nyeste omregningsfaktorer
Korrektion forhold til mælkeydelsen

Krydsoverensstemmelse (KO)


Version 2.0 - 14. januar 2011