Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sådan gør du

Det anbefales, at du bruger disse skemaer til anmeldelse efter § 19 a - f.

Ensilageplads eller ensilagesilo
Opbevaringsanlæg til husdyrgødning
Udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd
Skift i dyretype
Udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Herved tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt.

Det er dog frivilligt at bruge skemaerne. Hvis du ikke ønsker at bruge dem, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse.

Vær opmærksom på, at kommunen har lov til derudover at bede om alle oplysninger, som er nødvendige for at behandle sagen.

I notatet "Oversigt af anmeldeordninger" kan du få yderligere vejledning om betingelserne for brug af anmeldeordningerne

Du kan få vejledning om anmeldelse af arealer i notatet om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Retsgrundlag

Vil du vide mere?

Læs mere om betingelserne for anmeldelse under fanebladet "Vurdering".

Version 2.0 - 14. januar 2011