Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Tidligere vejledning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 28/10/2014 16:11I dette afsnit findes tidligere vejledning på husdyrområdet. Det tidligere vejledningsmateriale er indarbejdet i wiki-husdyrvejledningen, hvor det har været relevant.

Skov- og Naturstyrelsens vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Vejledningen blev offentliggjort samtidig med husdyrgodkendelseslovens ikrafttrædelse 1. januar 2007. De fleste af emnerne i vejledningen er senere overført til wiki-husdyrvejledningen.

Vejledningens afsnit om § 10-tilladelser er dog endnu ikke overført til wiki-husdyrvejledningen.

FAQ om husdyrreglerne

Fra 2007 til 2009 offentliggjorde Miljøstyrelsen (før 1. oktober 2007, Skov- og Naturstyrelsen) en række FAQ'er om hovedsagelig reglerne i husdyrgodkendelsesloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

FAQ'erne indeholdt dog også vejledning om regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen, som blev indført samtidig med husdyrgodkendelseslovens ikrafttrædelse 1. januar 2007 samt praktiske spørgsmål om overgangen til de nye regler.


Version 2.0 - 14. januar 2011