Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Ejer- og driftsforhold samt visitation

RSS
Alle   

Ansøgning

Dette afsnit blev sidst ændret d. 27 mar 2017

Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


   Sådan gør du
         Ansøger
         Konsulent
         Kontaktperson
         Bedriftsoplysninger
         Kommunens visitation


Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 6 og 8 samt bilag 2 (Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug)

Sådan gør du

I IT-ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk skal du som ansøger indtaste oplysninger om navne, adresser, telefonnumre og e-mailadresser på ansøger, evt. konsulent, kontaktperson på bedriften samt oplysninger om bedriftens adresse og CVR-nummer.

Det er specielt vigtigt, at den e-mailadresse, der indtastes som ansøgers e-mailadresse, er en adresse, der eksisterer og læses, da den fremover vil blive benyttet, når IT-ansøgningssystemet i forbindelse med kommunens sagsbehandling udsender automatiske notifikationer og kvitteringsmails.

Ansøger

Under punktet "Ansøger" skal du indtaste navn, adresse, telefonnumre og e-mailadresse på ansøger.

Ansøger er altid det man i miljølovgivningen kalder "driftherren", dvs. den for miljøforholdene juridisk ansvarlige. For husdyrbrug vil dette næsten altid være ejeren af bedriften.

Hvis ansøgeren har givet ansvaret for udfyldelsen ansøgningen videre til en konsulent så indføjer konsulenten sine kontaktoplysninger under "konsulent".

Konsulent

Under punktet "Konsulent" skal du indtaste kontaktoplysninger på den konsulent, der udarbejder og indsender ansøgningen på vegne af en ansøger. Du skal angive navn, firma, og adresse m.m. Ansøgers fuldmagt til konsulentens indsendelse af ansøgning og efterfølgende kontakt til kommunen bør uploades som bilag.

Kontaktperson

Under punktet "Kontaktperson" skal du indtaste kontaktoplysninger på den daglige kontaktperson for kommunen i forbindelse med godkendelse og tilsyn

Bedriftsoplysninger

Under punktet "Bedriftsoplysninger" skal oplysninger om bedriftens navn, adresse og CVR-nummer indtastes.

Kommunens visitation

Læs under fanebladet "Vurdering" om kommunens visitation (modtagelse) af ansøgningen, bl.a. om mulige konsekvenser, hvis ansøgningen mangler oplysninger.


Vurdering

Helpdesksvar om emnet

'

Svar fra husdyrhelpdesken om ejer- og driftsforhold


Version 2.0 - 14. januar 2011