Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind


Under Gener kan du læse om følgende emner:

Lugt

Lugt indeholder redegørelser for, hvilke lugtgener naboer og andre vil kunne opleve ved husdyrbrug, hvilke lugtgenegrænser der er gældende for husdyrbrug, og hvordan lugtberegninger foretages.

Støj

Støj indeholder en redegørelse for, hvilke støjgener naboer og andre vil kunne opleve ved husdyrbrug, hvilke støjgrænser der er gældende for husdyrbrug, og hvordan husdyrbruget vurderes i forhold til disse støjgrænser.

Lys

Lys indeholder en redegørelse for, hvilke lysgener naboer og andre vil kunne opleve ved husdyrbrug, og hvordan sådanne gener reguleres af kommunen.

Fluer og skadedyr

Fluer og skadedyr indeholder en redegørelse for, hvilke gener naboer og andre vil kunne opleve fra fluer og skadedyr fra husdyrbrug, og hvordan sådanne gener reguleres af kommunen.

Støv

Støv indeholder en redegørelse for, hvilke støvgener naboer og andre vil kunne opleve fra husdyrbrug, og hvordan sådanne gener reguleres af kommunen.

Transport

Transport indeholder en redegørelse for, hvilke gener naboer og andre vil kunne opleve fra transport til og fra husdyrbrug, og hvordan sådanne gener reguleres af kommunen.


Version 2.0 - 14. januar 2011